Skip navigation

maatwerk verzuimbegeleiding

maatwerk in verzuimbegeleiding

Zorgconcept biedt ook arbeidsdeskundig onderzoek aan. Dit kan om het opstellen van een arbeidsdeskundige rapportage zijn of bijvoorbeeld om dossiers na te laten kijken of deze voldoen aan de wet Poortwachter.

Het arbeidsdeskundig onderzoek is gericht op de formele vaststelling van arbeids(on)geschiktheid van uw medewerker in relatie tot de eigen functie. U krijgt een degelijk onderbouwd re-integratie advies over de passendheid van de eigen functie van uw medewerker en zo nodig een advies gericht op ander werk binnen of buiten de eigen organisatie. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan worden ingezet gedurende de hele periode van twee jaar waarin de werkgever de loondoorbetalingverplichting heeft. In de meeste gevallen is het raadzaam hier niet te lang mee te wachten. Hiermee kunt u de kosten van het verzuim in de hand houden en tegelijk constructief met uw medewerker op zoek gaan naar passend werk. In het onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

 • Is het eigen werk van de werknemer passend of in redelijkheid passend te maken, gelet op de duurzaamheid van de beperkingen? Welke voorzieningen of maatregelen zijn daar voor nodig?
 • Indien het eigen werk niet passend is of niet passend te maken is, welke mogelijkheden zijn er dan om te kunnen herplaatsen binnen de eigen organisatie of zo nodig daarbuiten?

De arbeidsdeskundige stelt zich tijdens het onderzoek op als een onafhankelijke derde op die de casus beoordeelt volgens het toetsingskader van het UWV dat is ontleend aan geldende wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Hierin zijn de verplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer vastgesteld. Deze onafhankelijke houding is de beste waarborg voor een constructieve aanpak van het probleem. Er kan tegen de bevindingen bezwaar worden gemaakt door de aanvraag van een zogenaamd deskundigenoordeel  bij het UWV. Het UWV is steeds kritischer in haar toetsing van het re-integratieverslag en verlangt eerst een primair onafhankelijk oordeel voordat men gaat kijken naar het geschil. Indien een meningsverschil niet wordt opgelost en daarmee de voortgang van de re-integratie bemoeilijkt wordt kan dit voor de werkgever uiteindelijk leiden tot het opleggen van een sanctie door het UWV. Met een goed onderbouwd dossier met als uitgangspunt wat partijen in redelijkheid van elkaar mogen verlangen wordt er recht gedaan aan de belangen van uw organisatie en die van uw medewerker.

Ook voor de volgende zaken kunt u de arbeidsdeskundige inzetten:

 • ondersteuning bij casemanagement
 • begeleiden van individuele medewerkers in verzuimsituaties
 • coachen van leidinggevenden en personeelsadviseurs ten aanzien van verzuim
 • advies over aanpassing van functies
 • advies over werkvoorzieningen
 • advies over herplaatsing zowel intern als extern
 • dossiers na laten kijken om te bepalen of zij voldoen aan de eisen van wet verbetering poortwachter
 • ondersteuning bij vragen rond wet- en regelgeving ten aanzien van verzuim
 • ondersteuning bij communicatie met het UWV en UWV WERKbedrijf
 • advies ten aanzien van verzuimbeleid en procedures

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen