Skip navigation

WIA Monitor: procesbewaker van uw re-integratieplicht

WIA Monitor: procesbewaker van uw re-integratieplicht

Als eigenrisicodrager (ERD) voor de WIA/WGA heeft de werkgever het financiële risico verzekerd maar blijft echter tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-werknemer. Met andere woorden; als de ex-werknemer nog mogelijkheden heeft om te werken, dan moet de werkgever de werknemer faciliteren zodat hij de kans krijgt om deze mogelijkheden te benutten in arbeid. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting dan kan de ex-werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor zijn inkomensachteruitgang.

Zorgconcept neemt deze re-integratieverplichting volledig voor de werkgever uit handen door middel van de WIA monitor.

Zorgconcept neemt drie keer per jaar contact op met uw ex-werknemer en laat deze minimaal 1 keer per jaar opnieuw beoordelen door onze bedrijfsarts. Zodra door Zorgconcept wordt vastgesteld dat er voor uw ex-werknemer mogelijkheden zijn om te benutten in arbeid, dan kan er direct een traject richting werk door Zorgconcept worden opgestart. U neemt de regie weer in handen. Bovendien zal Zorgconcept proberen om bij de diverse verzekeraars (een deel van) de re-integratiekosten te verhalen.

Belangrijk!

Meer en meer ex-werknemers hebben na enkele jaren van arbeidsongeschiktheid een aanzienlijke terugval in inkomen. De verzekeraar keert weliswaar de WIA-uitkering uit, maar doet niets aan de re-integratieplicht: die blijft bij de werkgever rusten. In de praktijk is dit voor de werkgever moeilijk vorm te geven. Dit levert wel een aanzienlijk risico op: langdurig zieke ex-werknemers kunnen hun ex-werkgever aanspreken op hun re-integratieplicht en aansprakelijk stellen voor het inkomensverlies. De werkgever krijgt ook te maken met extra kosten omdat premies om hoog gaan. Hoe meer werknemers in de WIA, hoe hoger de kosten. 10 jaar lang!

Voor een bedrag van € 799,- (excl. BTW) per jaar per door de werkgever aangemelde      (ex-)werknemer die in de WIA is ingestroomd, geeft Zorgconcept invulling aan de wettelijke re-integratieplicht. Door:

  • dossiervorming ter voorkoming van ­juridische aansprakelijkheid
  • drie keer per jaar contact met (ex) werknemer en één bezoek aan de bedrijfsarts

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen