Skip navigation

van therapie naar werk

Een mogelijkheid tot het scheppen van meerwaarde!

In de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar heeft 46,5% van de bevolking ooit in het leven een of andere psychische stoornis gehad en 33,8% krijgt op jaarbasis een of andere psychische stoornis. Deze percentages zijn voor adolescenten hoger dan die in de algemene bevolking (respectievelijk 41,2 en 23,3%). Ongeveer 50% van het ziekteverzuim is gerelateerd aan psychische problemen. De afgelopen jaren heeft Zorgconcept samen met de psychiatrische dagkliniek een succesvol programma ontwikkeld om mensen met ernstige psychiatrische stoornissen weer aan het werk te helpen.
 
Zorgconcept biedt een traject richting werk aan mensen die vastlopen op meerdere terreinen van hun leven: in zowel opleiding of werk, als in het aangaan en onderhouden van sociale en intieme relaties. Deze problemen gaan soms gepaard met depressiviteit, angstklachten, verslavingsproblematiek, dwangproblemen en/of psychotische denkpatronen. Als de hiermee gepaard gaande klachten genoeg zijn opgeklaard, al dan niet met behulp van medicatie, kan een arbeidsre-integratietraject gericht op structurele veranderingen plaats vinden.

In de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar heeft 46,5% van de bevolking ooit in het leven een of andere psychische stoornis gehad en 33,8% krijgt op jaarbasis een of andere psychische stoornis. Deze percentages zijn voor adolescenten hoger dan die in de algemene bevolking (respectievelijk 41,2 en 23,3%). Ongeveer 50% van het ziekteverzuim is gerelateerd aan psychische problemen. De afgelopen jaren heeft Zorgconcept samen met de psychiatrische dagkliniek een succesvol programma ontwikkeld om mensen met ernstige psychiatrische stoornissen weer aan het werk te helpen.
 
Zorgconcept biedt een traject richting werk aan mensen die vastlopen op meerdere terreinen van hun leven: in zowel opleiding of werk, als in het aangaan en onderhouden van sociale en intieme relaties. Deze problemen gaan soms gepaard met depressiviteit, angstklachten, verslavingsproblematiek, dwangproblemen en/of psychotische denkpatronen. Als de hiermee gepaard gaande klachten genoeg zijn opgeklaard, al dan niet met behulp van medicatie, kan een arbeidsre-integratietraject gericht op structurele veranderingen plaats vinden.

Zorgconcept biedt hulp en bemiddeling bij de re-integratie op de arbeidsmarkt. Niet iedereen is in staat om op eigen kracht de weg (terug) te vinden naar de arbeidsmarkt. De redenen daarvoor kunnen verschillend van aard zijn: variërend van gebrek aan sollicitatie-ervaring, noodzakelijke heroriëntatie op eigen competenties tot een volledige verandering van beroep als gevolg van ziekte. Een re-integratietraject met ondersteuning van deskundigen is dan de weg om weer een werkkring te verwerven.
 
Een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject is een loopbaan assessment. De meerwaarde van een psychologisch assessment is: het geeft zicht op wat iemand aankan en op andere soorten werk die niet voor de hand liggen. Met een assessment worden de sterke kanten duidelijk, wat voldoening geeft, waar mensen hun passie uit kunnen halen. Hiermee kan met nieuwe ogen gekeken worden naar de beschikbare vacatures.

Wanneer een cliënt voldoende psychische stabiliteit heeft om deel te nemen aan een traject gericht op re-integratie, wordt er een intake gesprek gevoerd. Op basis van deze intake, wordt besloten de cliënt een assessment aan te bieden.
Het assessment duurt ongeveer 6 uur. Ongeveer 10 verschillende tests, op maat geselecteerd door de psycholoog, worden afgenomen. Het gaat hierbij om o.a. capaciteitentesten, persoonlijkheidstesten en interessetesten. De persoonlijkheidstesten laten ondermeer zien in hoeverre de klant kan samenwerken, hoe het is gesteld met het ondernemend, probleemoplossend en analytisch vermogen. Ook de manier van reageren in stress- en conflictsituaties wordt inzichtelijk. De combinatie van verschillende testen, die per klant wordt samengesteld, heeft als resultaat dat er een herkenbaar profiel ontstaat.

Na het assessment wordt de klant uitgenodigd door de psycholoog om de resultaten te bespreken, in dit gesprek wordt uitvoerig ingegaan op de resultaten en de consequenties daarvan. Vervolgens wordt het resultaat vastgelegd in een uitvoerige rapportage. De conclusies en adviezen zijn praktisch gericht op relevante werkzaamheden in de huidige arbeidsmarkt. Met het advies kan de klant gericht aan de slag met een re-integratietraject!

Samen met de cliënt wordt gezocht naar werk en/of scholing dat nauw aansluit bij de competenties die gedurende het traject vastgesteld zijn. De cliënt wordt elke 14 dagen gezien door de re-integratie medewerker waarbij vacatures worden doorgenomen die door zowel de cliënt als door Zorgconcept is verzameld. Op grond hiervan worden acties gepland.

De verschillende interventies worden in nauw overleg met de behandelaars en de re-integratie casemanagers van Zorgconcept vastgesteld en uitgevoerd. Hierdoor wordt het arbeidsre-integratietraject een gezamenlijke inspanning van verschillende disciplines met als uiteindelijk resultaat een baan die rekening houdt met de mogelijkheden van de cliënt
 
Op deze manier zijn verschillende disciplines, die elkaar aanvullen, met de re-integratie van cliënt betrokken. Op zorgvuldige wijze, met respect voor de cliënt, wordt het trajectplan opgesteld en uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente inzichten op het gebied van hulpverlening, arbeidsintegratie en scholing. 
 
Het team van bestaat uit psychiaters, psychologen en/of psychotherapeuten, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en casemanagers/re-integratiecoaches.

De cliënt wordt direct duidelijk gemaakt dat er in principe ook tussen de verschillende behandelaars (psychologen, psychiater, re-integratie casemanagers etc.) overleg plaats vindt. Voor de geboden informatie geldt een privacyreglement wat strikte vertrouwelijkheid dient te garanderen, inclusief het bewaren van dossiers in afgesloten kasten en ruimten. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld zonder strikte toestemming van de cliënt. De cliënt tekent voor de toestemming om genoemde informatie te delen.

Door al tijdens de therapie te starten met de voorbereiding op scholing en werk ontstaat er een dynamische therapeutische interventie die sterk gericht is op de re-integratie naar scholing en werk.
Door het afstemmen van de verschillende acties, zoals het assessment, de keuze van scholing, de keuze van werk, de belasting van werk en alle andere acties die hierbij noodzakelijk zijn ontstaat er een veilige omgeving voor de cliënt, die bij problemen direct kan terugvallen op de therapeutische setting.

Dit leidt tot een plaatsingsrendement van 60%. Dit is twee maal boven het huidige rendement van de re-integratie van cliënten na het ondergaan van dagklinische psychotherapie. (Bron: Thunissen M.M. et. al. Tijdschrift voor psychiatrie, 51, 2009).
Daarnaast blijkt het feit dat dit optimaal aansluit op de behoefte van cliënten tot een cliënttevredenheid > 8.

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen